Defibrillaattori, deffa, sydäniskuri…

Defibrillaattori, deffa, sydäniskuri…

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tiedätkö, mikä on defibrillaattori? Osaatko käyttää sellaista, jos joudut auttamaan sydänpysähdyksen saanutta ihmistä? Olemme työssämme huomanneet, että hätäkeskukseen soittamisen kynnys on usein matala, ja hyvä niin. Konkreettisen avun antaminen erityisesti ventovieraalle sen sijaan on liian usein pelottavaa tai vaikeaa. Ihminen, joka on käynyt ensiapukoulutuksen, on valmiimpi toimimaan tilanteissa, missä välitön ensiapu on tarpeen. 

Ensihoitopalvelun hälyttäminen ja kohteeseen saapuminen kestää monesti yli viisi minuuttia, joskus huomattavasti pidempään. Ambulanssit ovat varsinkin isoissa kaupungeissa usein kiinni tehtävillä. Maallikkoauttajan rooli korostuu näissä tilanteissa, ja varsinkin jos yksinkertainen ja helposti saatava tekninen, henkeä pelastava laite on auttajan käytettävissä, sydänpysähdyksen saaneen ihmisen mahdollisuus selvitä hengissä paranee huomattavasti. 

Defibrillaattorin käyttökoulutus

Sairaalan ulkopuolisten sydänpysähdysten esiintyvyys Suomessa on 51 per 100 000 asukasta. Yleisin syy sydänpysähdykselle on sepelvaltimotauti. Ihmisellä voi olla ennakko-oireita, esimerkiksi rintakipua, mutta sydänpysähdys voi tapahtua myös täysin ilman ennakko-oireita. 

Defibrillaattori (kansankielellä “sydäniskuri”) on laite, joka antaa tasavirtasähköiskun sydänlihaksen läpi ihon pinnalle liimattavien elektrodien kautta, kun ihmisellä on hengenvaarallinen, kuolemaan johtava rytmihäiriö. Tällainen rytmihäiriö on yleisin (30-50 %) ensimmäinen rekisteröity rytmi sairaalan ulkopuolella tapahtuvissa sydänpysähdyksissä.  

defibrillaattori merkki
Tätät merkkiä seuraten löydät defibrillaattorin.

Laite tunnistaa luotettavasti tällaisen rytmihäiriön ja neuvoo käyttäjää elvytyksen aikana. Välitön ja tehokas painelu-puhalluselvytys ylläpitää osittain verenkiertoa, mutta vain defibrillaattori voi sähköiskun voimalla kääntää tämän hengenvaarallisen rytmihäiriön. Tästä syystä olisi tärkeää, että defibrillaattoreita olisi helposti saatavilla ja verkosto tarpeeksi laaja.

Osoitteessa defi.fi voit tarkistaa, mistä sinua lähin defibrillaattori löytyy. Lähimmän defibrillaattorin löytää myös 112-sovelluksesta.

Näin löydät lähimmän sydäniskurin 112-sovelluksen kautta. (112 Suomi)

Defibrillaattori on olennainen osa elvytystä. Kuka tahansa voi ostaa defibrillaattorin, ja sen käyttö onnistuu maallikkoauttajalta jopa ilman koulutusta. Laitteen toimittajan on kuitenkin tarvittaessa annettava käyttökoulutus laitteelle. Suosittelemme vahvasti käyttökoulutuksen hankkimista laitteen oston yhteydessä.

On huomioitavaa, että jopa yli puolet sydänpysähdyspotilaista selviytyy hengissä sairaalaan, jos elvytyksen yhteydessä on käytetty defibrillaattoria 3-5 minuutin kuluttua sydänpysähdyksestä. Jopa kolmasosa potilaista selviytyy sairaalasta kotiin. 

Learn2Help Oy myy luotettavia defibrillaattoreita kilpailukykyiseen hintaan. Käyttökoulutuksesta veloitamme erikseen. Suosittelemme esimerkiksi kahden tunnin elvytyskoulutusta oston yhteydessä. Lisäksi kauttamme voi ostaa palvelusopimuksen, joka kattaa laitteen tarkastuksen kerran vuodessa ja vara-defibrillaattorin, jos oma laite täytyy huoltaa. Sopimusasiakkaat saavat alennuksen kuluville osille, jos osat ostaa meidän kautta. Kuluvat osat ovat akku (kesto mallista riippuen noin 4 vuotta) ja liimaelektrodit, jotka ovat kertakäyttöisiä. Verkkokaupassamme voit tutustua tarkemmin tuotteisiin. 

Philips HeartStart FRx
Philips HeartStart FRx

Haluamme omalta osaltamme vaikuttaa defibrillattoriverkoston laajenemiseen ja tarjota yrityksille ja yhteisöille mahdollisuuden hankkia oma defibrillaattori sekä tarjota matalan kynnyksen elvytys- ja ensiapukoulutuksia. Onhan maalliikkoauttaja kuitenkin tärkein voimavara kun kyseessä on yllättävä hätätilanne. Opi meidän avulla auttamaan!

Lähteet: 

Elvytys. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Elvytysneuvoston, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Punaisen Ristin asettama työryhmä Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu 25.1.2021).  Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi

Kaivos. S. 2020. Defibrillaattori sydänpysähdyspotilaan avuksi. Sydänliitto. https://sydan.fi/fakta/defibrillaattori-sydanpysahdyspotilaan-avuksi/

Facebook
Twitter
LinkedIn