Feberkramp

Feberkramp

Facebook
Twitter
LinkedIn

För snart 9 månader sen blev jag pappa, vilket blev en väldigt stor förändring i livet. Mitt lilla underverk ger mig så mycket glädje och positivt i vardagen, men samtidigt så är man orolig att något skall hända honom. Med det i åtanke är det inte konstigt att feberkramp kan vara väldigt skrämmande första gången den sker ens barn. Feberkrampens orsak är ännu oklar bland forskarna, men man vet dock att feberkrampen inte medför något negativt för barnets utveckling. Ett barn som har en feberkramp är normalt inte i livs fara och man behöver inte heller vara rädd att barnet skulle ha en större risk för att få epilepsi. 

Feberkramp

Feberkramper uppkommer då barnet har hög feber eller om febern stiger snabbt, hos barn mellan 0,5-6 år. Föräldrar till barn med lindrig snuva kan bli överraskade av en feberkramp hos barnet då febern snabbt stiger. Statistiken visar att 2-5% får feberkramp innan skolåldern. Feberkrampen kan vara ärftligt och 20-30% av dom som redan fått en feberkramp får det på nytt. 

Under krampen är barnet okontaktbar, dessutom kan barnets armar och ben knycka symmetriskt. Barnets blick kan vara avvikande och riktat snett uppåt. Hos en liten del av barnen syns inte krampen eller knykningarna alls, istället kan barnet vara helt slappt under krampen.

Feberkramp

Normalt så räcker krampen 1-2 minuter, men max 15 min. Viktigt att komma ihåg är att inte försöka hindra krampen eller knyckningarna, dock är det viktigt att skydda huvudet så att det inte uppstår hvuudskador. Det är också viktigt att att se till att andningsvägarna hålls öppna på barnet. Ifall det kommer slämm eller andra vätskor ur barnets mun skall man lägga barnet i sidoläge, så att barnet inte storknar. Barnet skall hållas i rumstemperatur, får inte dras ut för att kylas ned. Efter att krampen har upphört kan man dock ta bort tjocka överflödiga kläder ifall barnet känns varmt. Det är också lättare att följa med barnets andning om klädmängden är mindre. 

Efter att krampen har slutat gäller det att kontrollera att barnet andas normalt. Det är normalt att barnet är trött efter att barnet har kommit till medvetande efter krampen. Om barnet inte vaknar efter krampen skall man kontrollera att luftvägarna är öppna och att barnet kan andas normalt. I sådana här situationer skall man ringa nödnumret 112 och om barnet inte andas normalt skall man börja återupplivning.

När skall man ta kontakt med hälsovården?

  • om det är frågan om det första krampanfallet
  • om krampen håller på längre 2 min
  • om krampen upprepas inom 24h
  • om krampen är ensidig
  • om barnet inte återgår till det normala efter krampanfallet

Om det är frågan om det första krampanfallet är det viktigt att utesluta andra orsaker. 

För barn som haft en feberkramp är det viktigt att regelbundet ta febernedsänkande medicin vid feber, eftersom till och med var tredje som haft feberkramp, kan få det på nytt. 

Ifall du anser att du skulle behöva lära eller uppdatera dina första hjälpen kunskaper så kan du kolla igenom vad vi erbjuder och ta kontakt så ordnar vi en kurs som passar just ditt behov. 

Vi hjälper dig, att lära dig hjälpa!

Källor:

Jalanko H. Kuumekouristus. http://www.terveyskirjasto.fi. Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 11.11.2019

Tarnanen K, Metsähonkala L, Komulainen J. Epilepsi och feberkramper hos barn. http://www.terveyskirjasto.fi. Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 26.6.2020. 

Terveyskylä. Kuumekouristus. https://www.terveyskyla.fi/lastentalo/tietoa-lasten-sairauksista/lasten-infektiotaudit/lasten-muut-infektiot/kuumekouristus. Päivitetty 15.8.2018.

Facebook
Twitter
LinkedIn