Rekisteriseloste

Rekisteri-seloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation tai GDPR:n) ja Tietosuojalain (1050/2018) mukainen rekisteriseloste.

Laatimispvm: 29.6.2020

 1. Rekisterinpitäjä
  Learn2Help Oy, Merivalkama 15 B 29, 02320 Espoo, puh +358 400 599 711
 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Henri Mertaniemi, henri.mertaniemi(a)learn2help.fi
 1. Rekisterin nimi
  Learn2Help Oy:n asiakasrekisteri
 1. Asiakastietojen käsittelyn tarkoitus
  Learn2Help Oy käsittelee asiakastietoja seuraavia tarkoituksia varten:
 • Asiakassuhteen hoito ja kehittäminen
 • Rekisterinpitäjän palvelujen ja tuotteiden markkinointi
 • Rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen
 1. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin talletetaan ja rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia tietoja:
 • Asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite
 • Varauksia ja koulutuksia koskevat tiedot
 • Asiakkaan laskutustiedot ja mahdolliset maksuviivetiedot
 • Tieto siitä, jos asiakas on kieltänyt käyttämästä tietoja suoramarkkinointiin
 • Tieto siitä, jos asiakas on antanut suostumuksen sähköiseen suoramarkkinointiin (markkinointi tekstiviestitse tai sähköpostitse)
 • Tiedot palvelujen käytöstä ja ostoista
 • Muita asiakassuhteen hoitamisen kannalta tärkeitä tietoja
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tietoja saadaan
 • Yhteydenottolomakkeiden kautta
 • Tarjouspyyntölomakkeen kautta
 • Asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään
 • Palautelomakkeista
 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Asiakkaiden tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmannelle taholle.Serverit ja muut vastaavat yksiköt, joita rekisterinpitäjä käyttää, saattavat olla ulkoisen (kolmannen osapuolen) palveluntuottajan omistuksessa ja hallinnassa. Rekisterinpitäjä voi hankkia palvelut, jotka vaaditaan servereiden ja muiden vastaavien käyttöön, ulkopuoliselta palveluntuottajalta.
 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Asiakkaan tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 1. Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet
  Asiakasrekisteri säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa, palomuurein suojatussa pilvipalvelussa. Yrityksen/rekisterinpitäjän osakkaat pääsevät käsiksi asiakasrekisteriin. Heillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
 1. Oikeus tarkastaa tiedot ja vaatia niiden korjaamista sekä muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteeseen Learn2Help Oy, Merivalkama 15 B 29, 02320 Espoo tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja myynti- ja markkinointitarkoituksissa.