Ensiapukoulutus yritykselle

Ensiapu-koulutus yrityksElle

Ensiapukoulutuksia yrityksille

Työnantajan tulee huolehtia työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä”

Koulutuksiemme avulla yritykset voivat ylläpitää lain velvoittamaa ensiapuvalmiuttaan (Työturvallisuuslaki 738/2002, 46§). Ensiapuvalmiuteen kuuluu koulutetun henkilöstön lisäksi toimintaohjeet yllättävien tapaturmien ja sairastumisten varalle sekä työympäristön kannalta tarkoituksenmukainen ensiapuvälineistö.  Koulutuksistamme yritys voi hakea korvausta Kelalta, kun kaikki Kelan muut vaatimukset täyttyvät.

Yrityksille tarjoamme räätälöidysti erilaisia koulutuskokonaisuuksia, kahden tunnin elvytyskoulutuksesta usean päivän koulutuksiin. Koulutukset sisältävät henkeä pelastavan ensiavun suhteen hyvin samoja asioita, kuten elvytys, tajuttoman potilaan ensiapu sekä vierasesineen poisto. Näiden lisäksi koulutukset suunnitellaan palvelevan mahdollisimman hyvin juuri teidän työntekijöidenne tarpeita. Esimerkiksi ravintolahenkilökunnalle painotamme eri asioita kuin metallipajan työntekijöille. 

Käymme tarvittaessa keskustelun työpaikan turvallisuudesta vastaavan henkilön ja työterveyshuollon kanssa ja mietimme mitkä ovat suurimmat uhat työntekijöille työpaikalla. Tämän selvityksen perusteella teemme juuri teille sopivan koulutuspaketin. 

Painotamme koulutuksissa käytännön harjoitteita ja painotamme vahvasti kysymystä miksi ensiapua annetaan. Meillä oli syksyn 2021 aikana koulutus, jossa osallistuja kiitteli sitä, että hän on viimeiset 20 vuotta käynyt useasti ensiapukoulutuksissa ja ymmärsi meidän koulutuksessa vihdoin miksi ihmistä elvytetään ja mikä idea on kylkiasennossa.

Koulutusmateriaalimme perustuu aina Käypä hoito -suosituksiinEuroopan elvytysneuvoston ohjeisiin sekä Terveyskirjaston antamiin ohjeisiin koskien ensiapua.

Hinnat

2h elvytyskoulutus           290€
4h ensiapukoulutus         490€
6h ensiapukoulutus         650€
8h ensiapukoulutus         790€
16h ensiapukoulutus        1390€

Hinnat alv 0%

Hinnat koskee korkeintaan 15 henkilön ryhmiä. 

Pyydä tarjous alle 8 henkilön ryhmille (esim. päiväkodin henkilökunta, urheiluseurat).

Hinnat sisältävät kouluttajan/kouluttajien matkakulut koulutuksiin, jotka järjestetään Espoossa, Helsingissä, Kirkkonummella ja Vantaalla. Muihin Uudenmaan kunnissa järjestettäviin koulutuksiin lisätään kilometrikorvaukset verottajan kulloinkin voimassa olevan ohjeen mukaan (lähtöpaikka Merivalkama 15, Espoo).

KOULUTUKSET JÄRJESTETÄÄN ASIAKKAAN TILOISSA.

Koulutuspaketit esimerkiksi

Ensiapukoulutus 4h

Esimerkkisisältö:

 • Hätätilanteen tunnistaminen
 • Elvytys
 • Tajuttomuus
 • Vierasesineen poisto
 • Shokki ja haavat
 
 
 
 

Ensiapukoulutus 8h

Esimerkkisisältö:

 • Hätätilanteen tunnistaminen
 • Elvytys
 • Tajuttomuus
 • Vierasesineen poisto
 • Shokki ja haavat
 • Anafylaksia ja hengenahdistus
 • Yleisimmät sairaskohtaukset (rintakipu, aivohalvaus)
 • Yleisimmät vammat (nyrjähdykset, murtumat)

Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä, millä koulutuskokonaisuudella saisimme teidän yrityksen ensiapuosaamisen ajan tasalle.

  Haluan, että minuun otetaan yhteyttä sähköpostitseHaluan, että minuun otetaan yhteyttä puhelimitse