TILAUS- JA SOPIMUSEHDOT

TILAUS- JA SOPIMUSEHDOT

TILAUS- JA SOPIMUSEHDOT

Näitä tilaus- ja sopimusehtoja sovelletaan seuraavien osapuolten välillä: Learn2Help Oy (jäljempänä ”Yhtiö”, ”Learn2Help”), yritystunnus 3138754-3 ja jonka rekisteröity osoite on Merivalkama 15 B 29, 02320 ESPOO ja Learn2Help:in yksityis- ja yritysasiakkaat (jäljempänä yhdessä ”Asiakas”). Nämä Tilaus- ja sopimusehdot astuvat voimaan kun Asiakas hyväksyy Yhtiön tekemän tarjouksen tai kuittaa lukeneensa ja hyväksyneensä ehdot ilmoittautuessaan koulutukseen.
Tilaus- ja sopimusehdot ovat luettavissa Learn2Help:in verkkosivuilla www.learn2help.fi (jäljempänä ”Verkkosivut”).

1.Tietoa Yhtiöstä ja sen palveluista
Yhtiö tuottaa ensiapukoulutuksia ja ensiapukonsultaatioita (“Palvelu”, “Koulutus”) sekä yksityishenkilöille, että yrityksille.
Kun Asiakkaan ja Yhtiön välille on syntynyt sitova sopimus, on Yhtiö vastuussa Palvelun tuottamisesta Sopimuksen mukaisesti. Yhtiö sitoutuu huolehtimaan, että Palvelu suoritetaan ammattimaisesti. Yhtiö voi käyttää Palvelun tuottamisessa yhteistyökumppaneita tai alihankkijoita.

2.Palvelutilaus ja Sopimuksen syntyminen
Yhtiö sitoutuu tuottamaan Palvelun tuotekuvauksessa tai tarjouksessa lupaamallaan tavalla josta käy ilmi Palvelun sisältö, kesto, hinta ja koulutusajankohta. Asiakas sitoutuu sopimukseen hyväksymällä kirjallisesti tai suullisesti Yhtiön lähettämän tarjouksen.

3.Peruutusehdot (Webinaarit erikseen luku 3.3)

3.1 Yksityishenkilöt:
Yksityishenkilöiden tilaamissa koulutuksissa noudatetaan peruutusehtoja seuraavanlaisesti:
– Peruutus on maksutonta yli 48 tuntia ennen Koulutuksen sovittua alkua.
– 24-48 tuntia ennen Koulutuksen alkua tehdyistä peruutuksista on Asiakas velvollinen maksamaan 40% koulutuksen hinnasta.
– 0-24 tuntia ennen Koulutuksen alkua perutuista koulutuksista veloitetaan 60% koulutuksen hinnasta.

Koulutuksen peruuttaminen normaaleista peruutusehdoista poiketen on mahdollista, mikäli koronavirus aiheuttaa riskejä ihmisten terveydelle koulutuksen ajankohtana. Näissä tilanteissa pyritään löytämään uusi ajankohta koulutukselle. 

3.2 Yritykset:
Yrityksen toimiessa tilaajana Peruutus on maksutonta kaksi viikkoa (14pv) ennen kurssin alkua.
7-14 päivää ennen kurssin alkua tehdystä peruutuksesta laskutetaan 50% koulutuksen hinnasta ja alle 7 päivää ennen kurssin alkua 75%.  

Koulutuksen peruuttaminen normaaleista peruutusehdoista poiketen on mahdollista, mikäli koronavirus aiheuttaa riskejä ihmisten terveydelle koulutuksen ajankohtana. Näissä tilanteissa pyritään löytämään uusi ajankohta koulutukselle. 

3.3 Webinaarit, eli verkkokoulutukset

Osallistumisen voi perua maksutta 24 tuntia ennen koulutuksen alkua, jolloin voit halutessasi saada rahat takaisin, siirtää osallistumisesi toiseen ajankohtaan, vaihtaa maksamasi summan lahjakorttiin tai siirtämällä osallistumisoikeuden toiselle henkilölle.

Alle 24 tuntia ennen koulutuksen alkua peruttuja osallistumisia emme hyvitä, mutta osallistumisoikeuden voi halutessaan siirtää toiselle henkilölle ennen osallistumislinkin lähettämistä (15-30 min ennen koulutuksen alkua).

Koulutuksen peruuntuessa Learn2Help ilmoittaa siitä osallistujille mahdollisimman pian. Learn2Help:llä on mahdollisuus perua koulutus viisi (5) päivää ennen koulutuksen alkua ilman korvausvelvollisuuksia. Mikäli koulutus perutaan, on Learn2Help velvollinen mahdollistamaan osallistujille toinen osallistuminen vastaavaan koulutukseen. Learn2Help ei korvaa osallistujille kurssin peruuntumisesta koituvia kustannuksia.

Koulutuksesta, jonka Learn2Help peruu alle viisi (5) vuorokautta ennen koulutuksen alkua, maksetaan osallistujalle takaisin koko summa tai vaihtoehtoisesti tarjotaan -30% alennus vastaavanlaisesta koulutuksesta.

3.4. Yhtiön oikeus perua koulutus
Yhtiöllä on oikeus perua Koulutus mikäli osallistujien minimimäärä ei täyty määrättyyn aikaan mennessä tai kouluttaja sairastuu eikä korvaavaa kouluttajaa pystytä järjestämään. 

Tässä tapauksessa jo maksettujen osallistumisien maksut palautetaan tai maksanut asiakas saa siirtää osallistumisensa toiseen Yhtiön järjestämään Koulutukseen.

Yhtiö on velvollinen ilmoittamaan peruutuksesta välittömästi saadessaan tiedon edellä mainituista tapahtumista.

4.Tietosuoja
Asiakkaan henkilötietoja käsitellään Suomen lakien ja Yhtiön rekisteri- ja tietosuojaselosteen mukaisesti. Rekisteriseloste on luettavissa verkko-osoitteessa https://www.learn2help.fi/rekisteriseloste ja tietosuojaseloste osoitteessa https://www.learn2help.fi/tietosuoja

5.Muutokset Sopimukseen liittyen asiakkaan tiloissa toteutettavaa koulutusta
Yhtiön tuottama Palvelu on hinnoiteltu perustuen osallistujamäärään. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan osallistujamäärän muuttumisesta Yhtiölle viipymättä. Osallistujamäärän muuttuessa, muuttuu myös hinta vastaamaan todellista osallistujamäärää. Mikäli Koulutukseen lopulta osallistuu huomattavasti (kaksi tai useampi) vähemmän henkilöitä, on Yhtiöllä oikeus veloittaa myös pois jääneiden henkilöiden osuus Koulutuksesta.

6.Hinnat ja Laskutus
Palvelun todellinen hinta on kirjattuna tuotekuvaukseen tai tarjoukseen ja perustuu osallistujien lukumäärään ja koulutuksen kestoon. Yhtiöllä on oikeus muuttaa hintaa kohdan 5. (Muutokset Sopimukseen) mukaisesti.

Yhtiö laskuttaa yrityksiä Palvelusta Palvelun tuottamisen jälkeen. Lasku lähetetään erikseen sovitun mukaisesti joko kokonaisuudessaan Asiakkaalle tai osissa osallistujille erikseen. Yhtiöllä on oikeus veloittaa laskutuslisää tapauksessa, jossa yhden Palvelun lasku jaetaan kahteen tai useampaan osaan. Laskutuslisä on oltava Asiakkaan tiedossa siinä vaiheessa, kun maksutavasta sovitaan Asiakkaan ja Yhtiön välillä.

Yksityishenkilöiden kohdalla maksu tapahtuu joko etukäteen verkkokaupan kautta tai koulutuksen jälkeen korttimaksulla. Poikkeustapauksissa voidaan sopia laskutuksesta myös yksityishenkilön kohdalla, jolloin Yrityksellä on oikeus periä laskutuslisää.

7. Erimielisyydet 

Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)

Kuluttaja voi viedä verkkokaupassa tehtyä kauppaa koskevan riitansa ODR-foorumin (http://ec.europa.eu/odr) kautta riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi, jos myyjä ja kuluttaja eivät pääse keskenään sovintoon.