Olycksdagen 13.11.2020 – Säkerhet i hemmet

Olycksdagen 13.11.2020 – Säkerhet i hemmet

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fredagen den 13:e är allmänt känt som olycksdagen. Dagen, som man bör vara extra försiktig. Har du redan märkt, att kommande fredag är fredagen den 13:e? Behöver man då vara extra försiktig? Enligt statistiken, i motsats till vad man skulle kunna förvänta sig, så händer det klart färre olyckor på fredagen den 13:e, berättar Försäkringsbolaget LähiTapiolas ersättningschef Marko Tolonen i artikeln från MTV Uutiset (publicerad 13.3.2020). Lägg märke till att brådska ökar märkbart risken för att hamna i en olycka. Tänk alltså på vad du gör, förrän du gör.

Fall

Årligen blir ca 80 000 personer intagna på sjukhus på grund av olyckor. Enligt Statistikcentralen orsakade olyckor 2607 dödsfall år 2018. Av alla olyckor sker ca 32% i hemmet. Köket är stället var de flesta olyckorna sker. Människans agerande orsakar fler olyckor än t.ex. tekniska fel. År 2019 orsakade bränder i Finland 49 dödsfall.

Även om vi på Learn2Help inte är speciellt vidskepliga, så skriver vi denna vecka allmänt om säkerhet i hemmet med betoning på brandsäkerheten, så här inför jul. 

Brandvarnare

Levande ljus och olika julljus tänds i många hem i väntan på julen. Bäst njuter man av dessa då hemmets brandsäkerhet är i ordning och riskerna är beaktade. I varje hushåll borde det finnas åtminstone en brandfilt. Snabbt agerande och rätt släckningsteknik minskar både materiella och mänskliga skador. Det säkraste är ändå att förebygga olyckor. Tänk på hur du skulle kunna göra hemmet ännu säkrare. Här nedan ger vi några tips:

  • Lämna aldrig levande ljus obevakade.
  • Stäng spisens spjäll först då glöden slocknat.
  • Ta sladden ur eluttaget då du inte använder apparaten.
  • Lämna inte disk- eller tvättmaskinen obevakad då den är igång.
  • Testa brandvarnarens funktion minst en gång i månaden.
  • Byt brandvarnaren tillräckligt ofta, eftersom åldern minskar pålitligheten.
  • Försäkra dig om att inget förvaras på spisen, ifall den går igång.
  • Torka aldrig textiler i bastun.
  • Rök inte i soffan eller i sängen.
Spis

Vid eldsvådor är det väldigt viktigt att avlägsna sig från byggnaden, ifall elden inte kan tryggt släckas. Om möjligt, stäng alla fönster och dörrar före du avlägsnar dig. Detta hindrar branden från att spridas. Om du bor i ett höghus och branden är i en annan bostad, gå inte ut i ett rökfyllt trapphus. Det kan vara livsfarligt. Ring 112 och berätta vilken bostad du befinner dig i och om det finns rök eller tecken på brand i din bostad. Nödcentralen ger dig direktiv hur du skall agera. 

På Kotitapaturma.fi kan du göra ett säkerhetstest och fylla i en checklist för trygghet i hemmet, klicka här!

Lägg märke till att berusning ökar märkbart risken för olyckor. Njut med måtta.

Ha en trygg Olycksdag och en fridfull väntan på julen, önskar vi från Learn2Help! 

Källor/nyttigt läsbart:

Brandsäkerhetsveckan 21.11. – 1.12.2020

Olycksdagen fredag 13:e

Statistik om olyckor:

Institutet för hälsa och välfärd (på finska)

MTV Nyheter (på finska)

Facebook
Twitter
LinkedIn