Att ringa ett nödsamtal

Att ringa ett nödsamtal

Facebook
Twitter
LinkedIn

Det är  mörkt, vått och ganska trist väder, trots att det är december. Julen står bakom hörnet men ännu lever vi i en osäker tid, kommer julen att bli av som förr pga koronaviruset. Ännu hoppas säkert dom flesta på att vi ska kunna få fira julen med släkt och vänner. I normala fall betyder julen att många är i full fart; många är ute i trafik, träffar folk, äter och dricker gott. Det medför tyvärr också att det sker olyckor, så dagens blogginlägg handlar om att ringa nödsamtal.

Att ringa ett nödsamtal

Om en olycka sker eller någon plötsligt blir sjuk, skall man ringa 112 så att hjälp kan komma snarast möjligt till platsen. Man skall även ringa nödsamtal vid situationer där man vet eller misstänker att någons liv, egendom eller omgivning är i hotad eller i fara. Sedan 1993 har Finland bara ett nödnummer, 112. Till nödnumret 112 kan man alltid ringa, till och med om man saknar sim-kort i telefonen. Inom hela EU fungerar 112 och samtalet kopplas alltid till nödcentralen i landet varifrån man ringer. 

I Fastlandsfinland finns det 6 nödcentraler, nödsamtalen svaras i ordningsföljd och vid rusnings tillfällen kan samtalet kopplas till någon annan nödcentral runt om i landet. Nödcentralen är skyldig att tjäna på finska och svenska, och vid behov finns det tolktjänster

Det är viktigt att komma ihåg att nödsamtalet alltid kopplas till första lediga nödcentralsoperatör. Så ifall ingen svarar bli kvar på tråden och avbryt inte samtalet före någon svarar. Speciellt vid rusnings tillfällen kan man få vänta länge, till exempel vid midsommar, och nyårs helgen, samt då det är storm ute. 

Att ringa ett nödsamtal innebär ofta att något jobbigt har hänt. Alla reagerar vi på olika sätt då något omskakande och plötsligt händer. En del får panik, andra håller sig helt lugna, medan en del fryser fullständigt. Det är dock bra om man kan försöka hålla sig lugn och svara på alla nödcentralsoperatörens frågor så att rätt och tillräcklig hjälp kan skickas till rätt adress. 

Att ringa ett nödsamtal

Nödanmälan kan också göras via textmeddelande. Tjänsten är närmast menad för personer som har svårt att höra eller producera tal. För att kunna använda sig av den tjänsten måste man registrera sig. Bekanta dig gärna direktiven på adressen 112.fi/sv/nodtextmeddelande.

Man skall inte ringa till nödnumret för att ställa frågor eller be om råd, det gäller också situationer där ingen eller inget är i fara, samt vid icke brådskande situationer. Om man vill ha råd vid hälsobekymmer kan man istället ringa 116117. 

Nödcentralsverket är ett riksomfattande ämbetsverk som är underställt inrikesministeriet och fungerar enligt en nätverksbaserad verksamhetsmodell. Nödcentralsverket har enligt lag i uppgift att ta emot och bedöma nödsamtal i samband med nödsituationer samt förmedla uppdrag som kräver omedelbara åtgärder till räddningsväsendet, polisen eller social- och hälsovårdsmyndigheterna.

Nödcentralverket

För att underlätta att hjälpen hittar rätt så finns det också en 112-applikation, som fungerar i alla telefoner. Om man ringer 112 via appen och har positionering påkopplad, kan nödcentralen lokalisera dig trots att du inte vet adressen eller om du befinner dig i terrängen. I applikationen finns det också nyttiga direktiv och telefonnummer. Efter att man har laddat ner appen, lönar det sig att genast öppna den och sätta till sitt telefon nummer så att man snabbt kan ringa vid nödsituation. För mera information besök sidan 112.fi/sv/112-suomi-appen

Att ringa ett nödsamtal

Det är viktigt att minnas att alla medborgare har en skyldighet att hjälpa. I Räddningslagen 379/2011 och Vägtrafiklagen 729/2018 står det att i fall man märker en brand eller en trafikolycka är man skyldig att anmäla faran eller olyckan, samt påbörja räddningsverksamheten enligt egen förmåga. Så om du går eller kör förbi en olycka eller någon insjuknad på gatan, har du en skyldighet att stanna och kontrollera hurudan hjälp som behövs. Men kom ihåg att den egna säkerheten alltid är viktigast, så närma dig alltid med säkert avstånd så att du hinner uppfatta farosituationer i god tid.

Så ta hand om varandra och hålla er friska i väntan på julen. 

Källor

https://112.fi/sv/

https://112.fi/sv/112-suomi-appen

Räddningslagen. https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20110379 

Vägtrafiklagen. https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2018/20180729

Facebook
Twitter
LinkedIn