REGISTERBESKRIVNING

REGISTER-BESKRIVNING

Registerbeskrivning baserad på EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation eller GDPR) och Dataskyddslagen (1050/2018) 

Skapat: 29.6.2020

 1. Registeransvarig
  Learn2Help Oy, Sjöstranden 15 B 29, 02320 Esbo, tel +358 400 599 711
 1. Kontaktperson
  Henri Mertaniemi, tietosuoja(a)learn2help.fi
 1. Registrets namn
  Learn2Help Oy:n asiakasrekisteri
 1. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter
  Learn2Help Oy behandlar ett medlemsregister för följande ändamål:
 • Upprätthållandet och utvecklandet av kundrelationer
 • Marknadsföring av registeransvariges tjänster och produkter
 • Utveckling av registeransvariges kundservice och företagsverksamhet
 1. Registrets sakinnehåll
  Till registret sparas och registeransvarige hanterar följande information.
 • Kundens för- och efternamn, telefonnummer, adress och e-postadress
 • Information om bokningar och skolningar
 • Kundens faktureringsuppgifter och möjliga betalningsförseningar
 • Information om kunden har förbjudit att använda sina uppgifter för direktmarknadsföring.
 • Information om kunden har godkänt att använda sina uppgifter för direktmarknadsföring.
 • Informartion om användning och inköp av tjänster
 • Annan för uppehållandet av kundrelationer viktig information
 1. Ordinarie informationskällor
  Information fås från:
 • Via kontaktblanketten
 • Via offertförfrågan
 • Med kundens godkännande från denne själv
 • Responsblankett
 1. Utlämning av uppgifter
  Inga uppgifter ur registret lämnas ut till tredje parter.Servrar och dylika enheter som används för databearbetning kan ägas och därmed kontrolleras av den leverantör (tredje parten) som levererar tjänster till registeransvarige. Registeransvarige kan införskaffa de tjänster som behövs för användning av servrar och dylika enheter från externa tjänsteleverantörer.
 1. Utlämning av uppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
  Inga uppgifter ur registret lämnas ut till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
 1. Principer för skydd av registret
  Kundregistret sparas endast i elektronisk form i en skyddad molntjänst. Registeransvariges/företagets delägare kommer åt kundregistret och de har personliga användarnamn och lösenord.
 1. Rätt till insyn
  Kunden har rätt att få insyn i vilka uppgifter som har registrerats om hen i kundregistret. Begäran om insyn i registret ska skickas till adressen: Sjöstranden 15 B 29, 02320 Esbo eller per e-post till [email protected].

Kunderna har rätt att förbjuda registeransvarige att behandla hens uppgifter i försäljnings- och marknadsföringssyfte.t