skolningar i första hjälp

skolningar i första hjälp

Första hjälpen skolning

Vi strävar att göra skolningarna så praktiska som möjligt, men ibland är det väldigt viktigt att gå igenom även teori, såsom anatomi och fysiologi, men teoriskolningen gör vi interaktiv och diskuterande. Vi ser till att vi kommer till skolningarna med en tillräcklig mängd utbildare och övningsmaterial så att skolningstiden blir så effektiv som möjligt.

Vårt skolningsmaterial baserar sig på God medicinska praxis-rekommendationer,  riktlinjer av Europas återupplivningsråd och på riktlinjer givna av Terveyskirjasto.

Första hjälpen skolningarna i Finland är i en vändpunkt och definitionen av första hjälp skolaren updateras av Social- och Hälsovårsministeriet. Learn2Help Oy följer med hur läget ändrar och reagerar vid behov.

Vi bygger upp skolningarna väldigt gärna exakt enligt dina behov, men för att göra beslutet lättare har vi byggt färdigt några färdiga helheter. I offertförfrågan kan du också välja att bygga en egen helhet bestående av ämnen som intresserar dig. Vi återkommer med en uppskattning av längden på skolningen. 

Välj här för att få veta mera