FÖrsta hjälpen för företag

Första hjälpen för företag

Med hjälp av våra skolningar kan företagen uppehålla sin första hjälpen beredskap som krävs av lagen (Arbetarskyddslag, 738/2002, 46§). Till beredskapen ingår förutom utbildad personal, även direktiv för agerande vid överraskande olyckor och sjukdomsfall och en första hjälpen utrustning tillämpad för arbetsmiljön.

Till företagen erbjuder vi inte färdigt uppbyggda helheter, utan vi bygger upp första hjälpen skolningen enligt behov. Vi kan även gå en diskussion med arbetsplatsens säkerhetsansvarig och arbetshälsovården så vi får en noggrann uppfattning om riskerna på just den specifika arbetsplatsen. Utifrån denna utredning gör vi upp en passlig skolningshelhet för ert behov.

Förebyggande verksamhet av olyckor och sjukdomar på arbetsplatsen ger en stor nytta för egen personal, men också för kunder, samarbetspartner och andra som rör sig i era utrymen. Första hjälpen kunskapen är dessutom en arbetsförmån som följer med arbetaren även på fritiden!

Arbetsgivare och företagare kan få ersättning för första hjälpen-utrustning och första hjälpen-utbildning  av FPA som en del av den förebyggande företagshälsovården (ersättningsklass I). För ersättning krävs att

  • det i en arbetsplatsutredning (grundläggande utredning) som gjorts av en yrkesutbildad person inom företagshälsovården, har gjorts en bedömning av risken för olycksfall, och utifrån den också en bedömning av behovet av första hjälpen-utbildning och första hjälpen-utrustning.
  • de behov som konstaterats har antecknats i verksamhetsplanen för företagshälsovården.
  • utbildaren är en yrkesutbildad person inom hälsovården (läkare, hälsovårdare eller sjukskötare) som har genomgått utbildningsprogrammet för första hjälpen-utbildare

Learn2Help Oy kan erbjuda kurser som ersätts av FPA, som grundar sig på kurser licenserade av Röda Korset, men som vi använder annat namn av.

Vi erbjuder även skräddarsydda skolningar enligt behov till olika föreningar.

Vårt skolningsmaterial baserar sig på God medicinska praxis-rekommendationer,  riktlinher av Europas återupplivningsråd och på riktlinjer givna av Terveyskirjasto.

Ta kontakt, så funderar vi tillsammans hurudan helhet lämpar sig bäst för er!