FÖrsta hjälpen för företag

Första hjälpen för företag

Med hjälp av våra skolningar kan företagen uppehålla sin första hjälpen beredskap som krävs av lagen (Arbetarskyddslag, 738/2002, 46§). Till beredskapen ingår förutom utbildad personal, även direktiv för agerande vid överraskande olyckor och sjukdomsfall och en första hjälpen utrustning tillämpad för arbetsmiljön. Företagen kan ansöka om ersättning för skolningarna av FPA ifall alla andra krav uppfylls.   

Till företagen erbjuder vi skräddarsydda helheter, allt från två timmars skolningar i hjärt- och lungräddning till flera dagars skolningar. Skolningarna innehåller delvis väldigt liknande saker, såsom hjärt- och lungräddning, hjälp av en medvetslös person och avlägsnande av främmande föremål. Utöver dessa livräddande ämnen planerar vi resten av skolningen så att den tjänar möjligast bra era arbetarnas behov. T.ex. personalen på en restaurang behöver olika färdigheter på arbetsplatsen än personalen på en metallverkstad. 

Vi kan även gå en diskussion med arbetsplatsens säkerhetsansvarig och arbetshälsovården så vi får en noggrann uppfattning om riskerna på just den specifika arbetsplatsen. Utifrån denna utredning gör vi upp en passlig skolningshelhet för ert behov.

I skolningarna lägger vi vikt vid praktiska övningar och betonar starkt frågan om varför första hjälpen ges. Vi hade en utbildning under hösten 2021 där deltagaren betonade att hen har gått första hjälpen utbildning flera gånger under de senaste 20 åren och äntligen förstått i vår utbildning varför det utförs lungräddning åt en livlös människa och varför en medvetslös läggs i framstupa sidoläge. 

Vårt skolningsmaterial baserar sig på God medicinska praxis-rekommendationer,  riktlinjer av Europas återupplivningsråd och på riktlinjer givna av Terveyskirjasto.

Priser

2h skolning         290€
4h skolning         490€
6h skolning        650€
8h skolning         790€
16h skolning        1390€

Prisen är exklusive moms 24%.

Prisen gäller grupper med högst 15 personer 

Be om skild offert för grupper med under 8 personer (t.ex. daghemspersonal, idrotssföreningar). 

I prisen ingår utbildarens resekostnader till skolningar som ordnas i Helsingfors, Esbo, Vanda eller Kyrkslätt.
Till skolningar som ordnas i övriga Nyländska kommuner läggs till resekostnader enligt skatteverkets aktuella anvisningar (startplats Sjöstranden 15, Esbo).

Ta kontakt, så funderar vi tillsammans hurudan helhet lämpar sig bäst för er!

* Märkta fält är obligatoriska

    Jag vill bli kontaktad per e-postJag vill bli kontaktad per telefon