Bokningsvillkor

Boknings-villkor

Följande bokningsvillkor gäller mellan följande parter: Learn2Help Oy (nedan “Företag” eller “Learn2Help”), FO-nummer 3138754-3 och vars registrerade adress är Sjöstranden 15 B 29, 02320 Esbo samt Learn2Help:s privat- och företagskunder (tillsammans längre ner “Kund”). Dessa bokningsvillkor träder i kraft då Kunden godkänner en offert som Företaget gjort. Bokningsvillkoren finns tillgängliga på Learn2Help:s nätsidor www.learn2help.fi (nedan “Nätsidan”)

1.Information om företaget och dess tjänster

Företaget erbjuder skolningar och konsulteringar inom första hjälp (“Tjänst”, “Skolning”) både för privat- och företagskunder.
Då ett bindande kontrakt har gjorts mellan Kunden och Företaget, är Företaget ansvarigt för att utföra tjänsten enligt kontraktet. Företaget binder sig till att utföra Tjänsten professionellt. Företaget kan använda sig av underleverantörer eller samarbetspartner i utförandet av Tjänsten.

2.Beställning av service och skapandet av kontrakt
Företaget binder sig till att utföra Tjänsten på överenskommet sätt. Ur produktbeskrivningen eller offerten skall tydligt kunna läsas Tjänstens innehåll, längd, pris och tidpunkt. Kunden binder sig till kontraktet genom att muntligt eller skriftligt godkänna offerten.

3.Avbokningsvillkor (Webinaren skilt kapitel 3.3)

3.1 Privatpersoner:
I skolningar gällande privatpersoner följs följande avbokningsvillkor:
– Avbokning är gratis upptill 48 timmar före Skolningens början.
– I avbokningar gjorda 24-48 timmar före Skolningens början har Företaget rätt att ta betalt för 40% av Skolningens pris.
– I avbokningar gjorda under 24 timmar före Skolningens början har Företaget rätt att ta betalt för 60% av Skolningens pris.

Till skillnad från de normala avbokningsvillkoren är det möjligt att avboka en skolning gratis ifall koronaviruset förorsakar risker för människors hälsa under skolningstiden. I dessa situationer strävar vi i första hand till att flytta på skolningen till en senare tidpunkt.

3.2 Företagskunder:
I skolningar beställda av företag följs följande avbokningsvillkor:
– Avbokning är gratis upptill två veckor (14 dygn) före skolningens början.
– I avbokningar gjorda 7-14 dygn före Skolningens början har Företaget (Learn2Help) rätt att ta betalt för 50% av skolningens pris
– I avbokningar gjorda under 7 dygn före Skolningens början har Företaget (Learn2Help) rätt att ta betalt för 75% av skolningens pris

Till skillnad från de normala avbokningsvillkoren är det möjligt att avboka en skolning gratis ifall koronaviruset förorsakar risker för människors hälsa under skolningstiden. I dessa situationer strävar vi i första hand till flytta på skolningen till en senare tidpunkt.

3.3 Webinar, d.v.s. nätskolning
Avbokning är gratis upptill 24 timmar före skolningens början. Vid samband med avbokning kan du välja mellan att få tillbaka pengarna, flytta din deltagarrätt till en annan kurs, byta ut den summan du betalat till ett presentkort eller flytta din deltagarrätt till en annan person.

Learn2Help återbetalar inte beloppet ifall avbokningen sker under 24 timmar före skolningens början, men deltagarrätten kan flyttas över till en annan person före skolningslänken skickas ut (15-30 min före skolningens början).

Om skolningen inställs informerar Learn2Help deltagarna så snart som möjligt. Learn2Help har möjlighet att avboka skolningen fem (5) dygn före skolningens början utan något ansvar om ersättning. Om utbildningen avbokas är Learn2Help skyldig att möjliggöra deltagarna en möjlighet till deltagande i motsvarande utbildning. Learn2Help ersätter inte kostnader som uppstår till deltagaren p.g.a. avbokad kurs.

För kurser som Learn2Help inställer under fem (5) dygn före skolningens början betalar Learn2Help tillbaka hela summan till deltagaren, eller erbjuder -30% rabatt av en ny kurs.

3.4. Företagets rätt att avboka Skolningen
Företaget har rätt att avboka Skolningen om det minsta antalet deltagare inte uppfylls inom utsatt tid eller utbildaren insjuknar och det är inte möjligt att få en ersättande utbildare. 

I det här fallet återbetalas avgifterna för de redan betalda andelarna, alternativt kan kunden, som redan betalat sin skolning, överföra sitt deltagande till en annan Skolning som anordnas av Företaget.

Företaget är skyldigt att meddela om avbokningen omedelbart efter att ha fått information om ovanstående händelser.

4.Dataskydd
Kundens personuppgifter hanteras enligt Finlands lag och enligt Företagets Registerbeskrivning och Dataskyddsprinciper. Registerbeskrivningen kan läsas på https://www.learn2help.fi/registerbeskrivning och dataskyddsprinciper kan läsas på https://www.learn2help.fi/dataskydd

5. Ändringar i avtal gällande skolningar som anordnas i Kundens egna utrymmen
Priset på Företagets Tjänster är baserat på deltagarmängden. Kunden är skyldig att informera Företaget om förändringar i deltagarmängden utan dröjsmål. Ifall deltagarmängden ändrar, ändras Tjänstens pris så att det motsvarar det uppdaterade antalet deltagare.  Ifall Skolningens slutliga deltagarmängd skiljer avsevärt från den info Kunden givit (två eller flera), utan att Kunden har informerat om denna ändring, har Företaget rätt att ta betalt för hela summan på offerten.

6.Pris och fakturering
Tjänstens verkliga pris är inskrivet i produktbeskrivningen eller på offerten och grundar sig på deltagarmängden och skolningens längd. Företaget har rätt att ändra priset enligt moment 5 (Förändringar till kontraktet).

Företaget fakturerar företag efter utförd Tjänst. Fakturan skickas enligt det som har kommit överens mellan Kunden och Företaget; antingen skickas faktura på hela Tjänstens summa till Kunden, eller i delar till var och en deltagare skilt. Företaget har rätt att ta betalt för extra fakturor ifall fakturan delas in i två eller flera delar. Kunden bör vara medveten om Faktureringstillägget i det skedet, då Företaget och Kunden kommer överens om betalningssättet.

Privatpersoner betalar skolningen antingen i förskott via webbutiken eller efter skolningen med kortbetalning. I undantagsfall kan fakturor också skickas till privatpersoner, i vilket fall Företaget har rätt att lägga till ett fakturatillägg.

7. Tvister
Tvister löses i första hand genom förhandling. Om tvisten om handelsavtalet inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna kan konsumenten hänskjuta ärendet till konsumenttvistnämnden (www.kuluttajariita.fi). Konsumenten måste kontakta konsumentrådgivningen (www.kuluttajaneuvonta.fi) innan hen överlämnar frågan till konsumenttvistnämnden.

Konsumenten kan ta sin e-handelstvist via ODR-plattformen (http://ec.europa.eu/odr) till ett tvistlösningsorgan om säljaren och konsumenten inte kan nå en överenskommelse.