Första hjälpen FÖR vuxna

Första hjälp för vuxna

Första hjälpen för vuxna är en väldigt viktig kunskap då befolkningen överlag bara blir äldre och är i rörelse mera,  därför kan du aldrig veta när situation är där och du måste kunna hjälpa någon i nöd.

Vi rekommenderar en fyra timmars skolning som innehåller t.ex. igenkännande av en akut sjuk människa, tillväga gångsätt i nödsituationer, igenkännande och hjälp av en medvetslös person, återupplivning, användning av en automatisk defibrillator, avlägsnande av främmande föremål i luftvägarna, stoppa blödningar osv.

På två timmar hinner man också gå igenom t.ex. återupplivning med automatisk defibrillator och avlägsnande av främmande föremål i luftvägarna.

Vårt mål är att vara en flexibel tjänsteleverantör med vem du kan fundera ut exakt hurudan skolning som är lämpligast för just dig och din grupp. Vi erbjuder vid behov också helheter som är delade över flera dagar, så behöver du inte använda en hel dag för skolningen, om du oftare behöver fokusera dig på första hjälp, lär du dig också möjligtvis bättre.

Vårt skolningsmaterial baserar sig på God medicinska praxis-rekommendationer,  riktlinjer av Europas återupplivningsråd och på riktlinjer givna av Terveyskirjasto.

Vuxnas skolningar

Vuxnas skolningar

Första Hjälpen för vuxna 2h

fr.o.m. 45€ / pers

 • Igenkännande av nödsituation
 • Återupplivning
 • Igenkännande och första hjälpen av medvetslös person
 • Avlägsnande av främmande föremål

Återupplivnings skolning 2h

fr.o.m. 45€ / pers

 • Igenkännande av livlös person
 • Ringa nödsamtal på korrekt sätt
 • Återupplivning av barn, unga och vuxna
 • Användning av automatisk defibrillator

Första Hjälpen för vuxna 4h

fr.o.m. 65€ / pers

 • Igenkännande av nödsituation
 • Tillvägagångssätt vid olyckor och sjukdomsanfall
 • Första hjälpen åt medvetslösa
 • Återupplivning
 • Avlägsnade av främmande föremål
 • Blodcirkulations störning (chock)
 • Stoppa blödningar
 • Vid behov gruppbetonade ämnen
 • Förebyggande av olyckor


Första Hjälpen för vuxna 8h

fr.o.m. 105€ / pers

 • Tillvägagångssätt vid olyckor och sjukdomsanfall
 • Första hjälpen åt medvetslösa
 • Återupplivning
 • Avlägsnade av främmande föremål
 • Blodcirkulations störning (chock)
 • Sår
 • De vanligaste sjukdomsanfallen
 • Brännskador och skador orsakade av elektricitet
 • Ledskador och frakturer
 • Förgiftning

Vi kan också skräddarsy en skolningshelhet som passar just dina behov.

Ta kontakt med blanketten nedan och boka in en skolning för hösten 2021!

* Märkta fält är obligatoriska

  Jag vill bli kontaktad per e-postJag vill bli kontaktad per telefon