Varför första hjälpen skolning

Varför första hjälpen skolning

Facebook
Twitter
LinkedIn

Det händer aldrig något åt mig. Om jag råkar ut för en olycka, så finns det nog andra som kan hjälpa. Jag behöver inte kunna första hjälpen, eftersom ambulansen kommer snabbt på plats här i staden.

Låter det bekant? Tänk om det ändå händer dig något? Tänk om du kommer först till en olycksplats, och där finns ingen annan som kan hjälpa? Tänk om stadens ambulanser är på andra uppdrag precis då du behöver en? Litar du verkligen på att det alltid finns någon annan som kan hjälpa?

Varför första hjälpen skolning

Tänk om den hjälpande personen ändå vore du? En räddande ängel, som råkar vara på rätt plats vid rätt tid. Den som kan reagera då en äldre person faller på gatan och slår huvudet. Den som kan påbörja återupplivning då en person blir livlös på springmattan på gymmet. Den som kan lägga kylpåse och förband runt barnets vrist som stukats på fotbollsträningen. Ni behövs. Alla dagar, överallt. Insjuknanden och olyckor inträffar när man minst anar det.

Varför första hjälpen skolning

Låt oss ta en titt på vad brandväsendet och första hjälpen har gemensamt. Ni har kanske lagt märke till att stora, ödesdigra bränder inte sker lika ofta i dagens läge. Enligt Räddningsinstitutets statistik har bränder som spridit sig från antändningspunkten minskat från 2700 till 2100 mellan åren 2009-2017. Även om bränder fortfarande sker, så sprids de inte lika snabbt som tidigare. En orsak är att det ordnas släckningskurser och människor deltar aktivt i dem. Med andra ord, människor reagerar och kan agera på rätt sätt. I detta sammanhang är det lätt att se likheten mellan släckningskurser och förstahjälpen kurser. 

Varför första hjälpen skolning

En värld där ingen insjuknar eller skadar sig finns inte och kommer troligtvis aldrig att finnas. Förebyggande åtgärder har en betydande roll, men då skadan sker behöver vi människor som har kunskaper i första hjälpen och som i bästa fall kan rädda livet på någon. Verkliga hjältar i vardagen!

Källor

Suomen pelastusalan keskusjärjestö https://www.pelastusopisto.fi/wp-content/uploads/Pelastusopisto_Tiedote_tulipaloista_2009-2017.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn