PRISER

Skolningarnas priser grundar sig på antalet deltagare och på längden av skolningen.

Största rekommenderade gruppstorleken är 15 personer. Priserna nedan är räknade för 4-15 personer. Be offert på mindre och större grupper!

Till priserna hör fysiskt och elektroniskt skolningsmaterial, utbildarnas resekostnader (inom Helsingfors, Esbo, Vanda och Kyrkslätt) samt mervärdesskatt (24%)

Vi erbjuder skolningar i hela Finland, men utanför ovannämnda kommuner fakturerar vi skilt för resekostnader för enkla sträckor som överskrider 30 kilometer och eventuella övernattningskostnader.

Då du vet hurudan skolning du vill ha, kontakta oss!

Skolningarna för företag skräddarsys alltid enligt kundens behov. Ta kontakt så bygger vi upp en lämplig kurs för er

Exempelpris för privatpersoner

Exempelpris för privatpersoner

4-9 Deltagare, närkurs

Två timmar
50 INKL. MOMS 24%
PER PERSON
  •  

ÖVER 9 Deltagare, närkurs

Två timmar
45 INKL. MOMS 24%
PER PERSON
  •  

4-9 Deltagare, närkurs

Fyra timmar
70 INKL. MOMS 24%
PER PERSON
  •  

ÖVER 9 Deltagare, närkurs

Fyra timmar
65 INKL. MOMS 24%
PER PERSON
  •  

4-9 Deltagare, närkurs

Två timmar
50 Inkl. moms 24%
Per person
  •  

4-9 deltagare, närkurs

Fyra timmar
70 Inkl. moms 24%
Per person
  •  

Över 9 Deltagare, närkurs

Två timmar
45 Inkl. moms 24%
Per person
  •  

Över 9 deltagare, närkurs

Fyra timmar
65 Inkl. moms 24%
Per person
  •  

Skolningarna kan delas på flera dagar. Be offert för över fyra timmars skolningar.