Ensiapukoulutuksia yrityksille

Ensiapu-koulutuksia yrityksille

Ensiapukoulutuksia yrityksille

Työnantajan tulee huolehtia työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä”

Koulutuksiemme avulla yritykset voivat ylläpitää lain velvoittamaa ensiapuvalmiuttaan (Työturvallisuuslaki 738/2002, 46§). Ensiapuvalmiuteen kuuluu koulutetun henkilöstön lisäksi toimintaohjeet yllättävien tapaturmien ja sairastumisten varalle sekä työympäristön kannalta tarkoituksenmukainen ensiapuvälineistö.

Yrityksille emme tarjoa valmiiksi koottuja paketteja, vaan rakennamme ensiapukoulutuksen aina tapauskohtaisesti tarpeen mukaan. Käymme tarvittaessa keskustelun työpaikan turvallisuudesta vastaavan henkilön ja työterveyshuollon kanssa ja mietimme mitkä ovat suurimmat uhat työntekijöille työpaikalla. Tämän selvityksen perusteella teemme juuri teille sopivan koulutuspaketin.

Tapaturmia ja sairastumisia ehkäisevä toiminta työpaikoilla sekä ensiapukoulutettu henkilökunta on suuri hyöty oman henkilökunnan lisäksi myös asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja muille teidän tiloissa liikkuville.  Ja tämä osaaminen on työsuhde-etu, joka kulkee työntekijän mukana myös vapaa-ajalla!

Tarjoamme myös tarpeen mukaisia, räätälöityjä ensiapukoulutuksia yhdistyksille ja urheiluseuroille.

Koulutusmateriaalimme perustuu aina Käypä hoito -suosituksiinEuroopan elvytysneuvoston ohjeisiin sekä Terveyskirjaston antamiin ohjeisiin koskien ensiapua.

Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä, millä koulutuskokonaisuudella saisimme teidän yrityksen ensiapuosaamisen ajan tasalle.