COVID-19 INVERKAN PÅ FÖRSTA HJÄLPEN SKOLNINGAR

Uppdaterad: 14.8.2020

Bästa kunder och besökare,

Vi följer noggrant med Regionförvaltningsverkets rekommendationer gällande samlingsrestriktioner samt riktlinjer givna av Institutet för Hälsa och Välfärd gällande skyddandet mot viruset.

Finlands återupplivningsråd (Suomen elvytysneuvosto) har gett rekommendation om att inte hålla närskolningar under pandemin då regionala begräsningar gällande människors samling är i kraft. Rådet rekommenderar distanskurser och självstudier. 

För tillfället ordnar vi endast skolningar på beställning och i utrymmen där vi kan följa riktlinjer givna av Institutet för Hälsa och Välfärd gällande skyddandet mot viruset.

Allmänna skolningar ordnar vi endast som webinarier.

Viktigt att veta för kunden:

  • Till skillnad från de normala avbokningsvillkoren är det möjligt att avboka en skolning gratis ifall koronaviruset förorsakar risker för människors hälsa under skolningstiden. I dessa situationer strävar vi i första hand flytta på skolningen till en senare tidpunkt.
  • Delta inte i skolningen om ni eller någon i er hushåll har någon form av symtom av flunssa eller dylikt.
  • Håll reda på er hygien; tvätta händerna, desinfiera, nys och hosta rätt!

Vi ser till att:

  • Vi och personerna i samma hushåll är friska då vi kommer till er.
  • Vi tvättar händerna alltid då vi kommer till er, var vänlig och erbjud oss den möjligheten.
  • Vi bär med oss handdesinfektionsmedel och använder rikligt av det.
  • Vi använder kirurgiska munskydd under skolningen om ni så begär.

Vi hoppas att vi kan tillsammans göra beslut som minskar spridning av viruset.

Behov av första hjälp försvinner ändå inte trots koronaviruset.

Ta hand om varandra!

Med vänliga hälsningar,

Henri, Niklas och Rasmus / Learn2Help Oy